آموزش بازی پوکر اوماها

آموزش پوکر اوماها تصویری و pdf به زبان فارسی

آموزش پوکر اوماها به صورت تصویری آموزش پوکر اوماها به صورت تصویری – ابتدا لازم است به چند نکته در مورد پوکر اوماها اشاره کنیم: کلیه قوانین هولدم در این بازی نیز حکم میکند . برای شروع هر بازیکن ۴ کارت در اختیار دارد. شما فقط میتوانید از دو کارت خود برای ایجاد یک دست پنج کارتی استفاده کنید ولی […]